Daewoo 3 chân gắn cẩu

  • Daewoo Prima 3 chân chuyên dùng để gắn cẩu
  • Hồ sơ cẩu đa dạng, với nhiều loại cẩu có sức nâng khác nhau theo yêu cầu
  • Kích thước lòng thùng hàng:  6,53 m
  • Tải trọng hàng hóa:  12.000 kg
  • Hiện nay thị trường đang rất chuộng Daewoo Prima 3 chân gắn cẩu
  • Liên hệ ngay để được hỗ trợ: 0918 198 568
Danh mục: